bash

 

 


, Bash : , , . Bash .

1. .

2. C-SHELL

3. ksh

4. SH

5. .

6. .

7. .